www.ubezpieczenia.limanowa.pl


Go to content

Ubezpieczenie domu w budowie

Oferta dla osób fizycznych

Ubezpieczenie domu w budowie

Umowa ubezpieczenia dotyczy: domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, budynku gospodarczego, garażu lub innych budowli (basen, kort) łącznie z ich elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi, stałymi, będących w trakcie budowy, a także ogrodzenia terenu.

Ubezpieczenie ryzyka: szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, lawiny, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi), zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi wydarzeniami, kradzieży z włamaniem i dewastacji.Licznik odwiedzin

Back to content | Back to main menu