www.ubezpieczenia.limanowa.pl


Go to content

Oferta

Oferta dla Firm

Stwarzamy Państwu możliwość pełnego dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych zapotrzebowań poprzez kształtowanie wariantów ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić:

  • mienie ruchome, np.: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie pracownicze,
  • budynki, budowle lub nakłady inwestycyjne,
  • transportowane mienie,
  • szyby i inne przedmioty szklane,
  • sprzęt elektroniczny
  • stałe koszty działalności - ryzyko to obejmuje zwrot kosztów działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa spowodowanychżarem, uderzeniem pioruna, wybuchem lub upadkiem statku powietrznego,
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także: OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone, OC za pojazdy nie podlegające rejestracji, OC za "zalanie", OC za szkody przy załadunku i rozładunku,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników,
  • assistance.

Zakres ochrony Ubezpieczenia Firmowego można rozszerzyć również o ryzyko powodzi.


Licznik odwiedzin

Back to content | Back to main menu